Våre tjenester
Vi utfører alle undersøkelser og behandlinger som er relatert til munnhule

En behandling starter alltid med en klinisk undersøkelse av pasienten (dyret). I nesten alle tilfeller der det er aktuelt med en konkret behandling i munnhulen, så er det nødvendig å ha dyret i narkose. Før narkose vurderer vi generell helsetilstand, hjerte, respirasjon og kretsløp. I mange tilfeller anbefaler vi en blodprøve før narkose for å avdekke eventuelle sykdomstilstander ved indre organer samt at vi ser på blodprosent og andre parameter. For unge og tilsynelatende friske dyr, finner vi som oftest ikke noe galt ved blodprøven, men en blodprøve innebærer alltid en ekstra trygghet i forhold til å oppdage skjulte sykdomstilstander på et tidlig stadium . For eldre dyr og dyr som er påkjent av sykdom, vil vi alltid ta blodprøve før de legges i narkose slik at vi kan tilpasse narkosen best mulig ut i fra den aktuelle sykdomstilstanden.

Mange av våre pasienter er henvist fra andre dyreklinikker der det kanskje allerede er tatt røntgenbilder av tennene før pasienten kommer til oss. Vi vil likevel alltid ta nye røntgenbilder hos oss både før og etter behandling slik at vi har optimale røntgenbilder i vårt journalsystem. Dette gjøres både av hensyn kvalitetssikring samt dokumentasjon av utført behandling.

BITTVURDERING

Vurdering av tannstilling og bitt foretas som regel på våken hund og det utarbeides et forslag til behandling. Vi gir også råd i forhold til avl med tanke på arvelige tilstander hos hunder med bittfeil.

Bittfeil kan forårsake alvorlig tannslitasje og skade på ganeben og bløtvev. I tillegg til kroniske betennelser kan tilstanden være meget smertefullt og slike tilstander må behandles. Hunder som behandles for bittfeil må ikke brukes i avl da bittfeil som regel er arvelig. Det er heller ikke lov til å delta på utstilling i NKK regi for hunder som er blitt behandlet for bittfeil.

TANNSTEINSFJERNING / DEPURASJON

Fullstatus tannrøntgen (røntgenbilder av alle tennene) samt måling av tannkjøttlommer med lommedybdemåler. Tannsteinsfjerning over og under tannkjøttkanten.

EKSTRAKSJONER

Tanntrekk kan i noen tilfeller by på store utfordringer for den utøvende veterinær. Vi har kompetanse og spesialutstyr til å løse alle utfordringer ved kompliserte tannekstraksjoner, enten det gjelder ekstraksjon av tenner som ikke har vokst ut, ankyloserte tenner eller andre tilstander.

PERIODONTALOPERASJON FOR TANNBEVARENDE BEHANDLING

Periodontitt (pyrea) er en tannkjøttsykdom som rammer svært mange kjæledyr og som kan føre til at tenner løsner. Kliniske studier har vist at ca 8 av 10 hunder og 7 av 10 katter har behandlingskrevende tannkjøttsykdom. Behandling består i å fjerne tannsten og plakk både over og under tannkjøttranden. Alle tannkjøttlommer blir målt med en lommedybdemåler og det blir tatt tannrøntgen. Der store deler av tannfestet (over 50 %) er borte, vil behandlingen ofte innebære at tennene må trekkes, men vi tilbyr også tannbevarende behandling der det er egnet. Ved periodontal operasjon løsner vi tannkjøttet slik at vi kan gjøre en visuelt kontrollert rensing nede i dype tannkjøttlommer samt at vi fyller bendefekter med kunstig benmateriale. På den måten kan vi bevare tennene fremfor å trekke dem. Behandlingen er mest aktuell for de store, såkalte strategiske tennene. En forutsetning for at vi anbefaler denne type behandling er at dyreeier er motivert og i stand til å følge opp med daglig tannpuss på sitt kjæledyr.

KJEVELEDDSSYKDOM

Det finnes flere tilstander i kjeveleddet som kan føre til at kjeven ikke kan åpnes eller lukkes eller at det er store smerter ved bevegelse av kjeveleddet. I slike tilfeller er det avgjørende at vi kan stille korrekt diagnose ved hjelp av CBCT før behandling planlegges og utføres.

KJEVEFRAKTUR

Brukket kjeve kan gi alvorlige problemer senere i livet fordi tenner som er involvert i frakturen kan bli betent og om kjeven gror skjevt så vil det kunne gi bittfeil. Korrekt utført fiksering av kjevebrudd er derfor viktig.

REKONSTRUKSJON AV KJEVE

Se tekst under kreftoperasjon. Rekonstruksjon kan også være aktuelt etter større skader.

KREFTOPERASJON

Ca 6 % av alle kreftformer hos hund og 10 % hos katt forekommer i munnhulen. Hos hund kan mange kreftformer opereres med god prognose dersom korrekt diagnose stilles tidlig og omfanget avgjøres etter CT-undersøkelse. Operasjon har vist seg å være det beste behandlingsalternativet om man opererer i en tidlig fase. Vi tilbyr ikke cellegiftbehandling eller stråleterapi ved krefttilstander i munnen. Ofte må deler av kjeven fjernes ved kreftoperasjon, men pasientene kan likevel leve et normalt liv. Vi samarbeider med ingeniører ved Planmeca i Finland og vi kan i spesielle tilfeller tilby rekonstruksjon av kjeve dersom operasjon medfører at den blir ustabil.

TANNCYSTEOPERASJON

Tenner som ligger nede i kjeven og som ikke vokser fram kan gi opphav til tanncyster. Dette kan ha svært alvorlige konsekvenser for den aktuelle pasienten om ikke tilstanden oppdages og behandles tidlig fordi tanncyster vil ekspandere og ødelegge omkringliggende kjeveben inntil tilstanden blir behandlet. Konsekvens av ubehandlet tanncyste er at kjeven kan brekke. Hunder med påviselig tannmangel bør røntges ved ett års alder for å utelukke problemet. Det er mest hunder som utvikler tanncyster og fremfor alt kortsnutede hunder (Boxer, Chitzu, m.fl.).

TANNREGULERING

– Tannstillingsfeil kan være invalidiserende for en hund eller katt og gi alvorlige skader på andre strukturer i munnen, (lepper, gane og andre tenner). Tannregulering er en god måte å behandle tannstllingsfeil og forhindre fremtidige lidelser. Typisk behandlingsforløp er 4-8 uker og i de fleste tilfeller er det ingen eller minimal sjenanse for pasienten.
– Tidlig behandlingsstart, det vil si ved 5-6 måneders alder gir raskere behandlingsresultat og mindre belastning for pasienten.

Hunder som har hatt tannregulering skal ikke brukes i avl eller delta på utstilling i NKK regi.

KRONER

Vi tilbyr titan eller gullkrone på tenner som har fått rotfylling. I spesielle tilfeller kan vi også sette inn Zirkonium kroner. Dette er kroner som ligner en naturlig tann i farge, men de er ikke så sterke som metallkronene. Titankrone gjør at tannen blir vesentlig sterkere enn den var slik at nye skader forhindres. Dette er spesielt aktuelt på alle tjenestehunder som har fått utført rotfylling, men det er også aktuell behandling for andre hunder.

ROTFYLLING

– Rotfylling utføres for å bevare tenner som er skadet, fortrinnsvis bruket med eksponering av nerven (pulpa). Behandlingen utføres hyppigst på hjørnetenner, men også andre tenner kan rotfylles. Rotfylling er en avansert behandling som krever solid erfaring og kunnskap om behandlingen. Sigbjørn Storli har utført over 700 rotfyllinger i karrieren og er dermed trolig den mest erfarne på området her i landet. Vi tilbyr derfor livstidsgaranti på behandlingen hvilket innebærer at dersom det oppstår komplikasjoner med betennelse i tannen senere i livet så utføres nødvendig behandling uten ekstra kostnad. Behandling vil enten bestå i at rotfyllingen gjøres om eller at tannen trekkes.
– Vi tilbyr alltid en gratis etterkontroll med røntgen 6 måneder etter opprinnelig rotfylling for å se at alt er i orden.
– Retrograd eller kirurgisk rotfylling innebærer at tannen åpnes fra rotspissen og ikke kronen. Denne behandlingen kan utføres dersom en standard rotfylling er mislykket.
– Vi har meget god statistikk på rotfylling hos oss.

FREMMEDLEGEMEOPERASJON I MUNNHULE, NESE OG SVELG
SPYTTCYSTE

Tilstoppede eller betente spyttkjertelutganger kan medføre store opphopninger av spyttsekret i hulrom, først og fremst i halsen. Operasjon består i å fjerne den aktuelle spyttkjertelen.

BOAS (BRACHIOCEPHALIC OBSTRUCTIVE AIRWAY SYNDROME)

Denne tilstanden er vanlig på alle kortsnutede hunderaser, men er mest uttalt hos mops, Engelsk og Fransk bulldog med flere. Tilstanden kan føre til alvorlig pustebesvær fordi nesen er trang og den bløte ganen (bakre del av ganen) er for tykk og/eller for lang slik at den legger seg over inngangen til luftrørert (trakea). Operasjon består i å korte ned ganen og åpne nesen samt fjerne eventuelle polypper i luftrøret.

ORONASAL FISTEL

Hull mellom munnen og nesen forekommer i tilfeller der en pasient har gått med en infisert tann i lang tid slik at betennelsen har ødelagt ben og slimhinner og dermed forårsaker en permanent åpning. Oronasal fistel kan også være et resultat av skade. En permanent åpning til nesen vil medføre kronisk betennelse i nesen og må derfor repareres.

GANESPALTE

Ganespalter kan være medfødt eller resultat av skade. Kirurgisk behandling er nødvendig for å lukke forbindelsen mellom nesen og munnhulen. Valper med medfødt ganespalte bør være 3 måneder før operasjon.

Ved Dyretannklinikken opererer vi mange hunder med dette problemet og resultatet blir meget bra og komplikasjoner er som regel små og ubetydelige

Våre tjenester
Vi utfører alle undersøkelser og behandlinger som er relatert til munnhule

En behandling starter alltid med en klinisk undersøkelse av pasienten (dyret). I nesten alle tilfeller der det er aktuelt med en konkret behandling i munnhulen, så er det nødvendig å ha dyret i narkose. Før narkose vurderer vi generell helsetilstand, hjerte, respirasjon og kretsløp. I mange tilfeller anbefaler vi en blodprøve før narkose for å avdekke eventuelle sykdomstilstander ved indre organer samt at vi ser på blodprosent og andre parameter. For de fleste unge og tilsynelatende friske dyr, så er det ingen spesielle funn ved blodprøven, men en blodprøve innebærer alltid en ekstra trygghet. For eldre dyr og dyr som er påkjent av sykdom, vil vi alltid ta blodprøve før de legges i narkose slik at vi kan tilpasse narkosen best mulig ut i fra den aktuelle sykdomstilstanden.

Mange av våre pasienter er henvist fra andre dyreklinikker der det kanskje er tatt røntgenbilder av tilstanden før pasienten kommer til oss. Vi vil likevel alltid ta nye røntgenbilder hos oss både før og etter behandling slik at vi har optimale røntgenbilder i vårt journalsystem. Dette gjøres både av hensyn kvalitetssikring samt dokumentasjon av utført behandling.

BITTVURDERING
Vurdering av tannstilling og bitt. Undersøkelsen foretas som regel på våken hund. Behandlingsforslag og utarbeidelse av behandlingsplan. Genetisk vurdering og råd i forbindelse med avl i forhold til bittfeil
Tannsteinsfjerning / depurasjon
Fullstatus tannrøntgen (røntgenbilder av alle tennene) samt måling av tannkjøttlommer med lommedybdemåler. Tannsteinsfjerning over og under tannkjøttkanten
Ekstraksjoner
Tanntrekk kan i noen tilfeller by på store utfordringer for den utøvende veterinær. Vi har kompetanse og spesialutstyr til å løse alle utfordringer ved kompliserte tannekstraksjoner, enten det gjelder ekstraksjon av tenner som ikke har vokst ut, ankyloserte tenner eller andre tilstander
Periodontaloperasjon for tannbevarende behandling
Periodontitt (pyrea) er en tannkjøttsykdom som rammer svært mange kjæledyr og som kan føre til at tenner løsner. Behandling vil ofte innebære at tennene må trekkes, men ved periodontal operasjon løsner vi tannkjøttet slik at vi kan gjøre en visuelt kontrollert rensing nede i dype tannkjøttlommer samt at vi fyller bendefekter med kunstig ben. På den måten kan vi bevare tennene fremfor å trekke dem. Behandlingen er mest aktuell for de store, såkalte strategiske tennene. En forutsetning for at vi anbefaler denne type behandling er at dyreeier er motivert og i stand til å følge opp med daglig tannpuss på sitt kjæledyr
Kjeveleddssykdom
Det finnes flere tilstander i kjeveleddet som kan føre til at kjeven ikke kan åpnes eller at det er store smerter ved åpning av kjeven. I slike tilfeller er det avgjørende at vi kan stille korrekt diagnose ved hjelp av CT før behandling planlegges og utføres
Kjevefraktur
Brukket kjeve kan gi alvorlige problemer senere i livet. Korrekt utført fiksering av kjevebrudd er derfor viktig
Rekonstruksjon av kjeve
Se tekst under kreftoperasjon. Rekonstruksjon kan også være aktuelt etter større skader.
Kreftoperasjon
Ca 6 % av alle kreftformer hos hund forekommer i munnhulen. Mange kreftformer kan opereres med god prognose dersom korrekt diagnose stilles og omfanget avgjøres etter CT-røntgen. Operasjon har vist seg å være det beste behandlingsalternativet om man opererer i en tidlig fase. Vi tilbyr ikke cellegiftbehandling eller stråleterapi ved krefttilstander i munnen. Ofte må deler av kjeven fjernes ved kreftoperasjon, men pasientene kan likevel leve et normalt liv. Vi samarbeider med ingeniører ved Planmeca i Finland og vi kan i spesielle tilfeller tilby rekonstruksjon av kjeve dersom operasjon medfører at den blir ustabil
Tanncysteoperasjon
Tenner som ligger nede i kjeven og som ikke vokser fram kan gi opphav til tanncyster. Dette kan ha svært alvorlige konsekvenser for den aktuelle pasienten om ikke tilstanden oppdages og behandles tidlig. Hunder med påviselig tannmangel bør røntges ved ett års alder for å utelukke problemet. Det er mest hunder som utvikler tanncyster og fremfor alt kortsnutede hunder (Boxer, Chitzu, m.fl.)
f f
Tannregulering
o Tannstillingsfeil kan være invalidiserende for en hund eller katt og gi alvorlige skader på andre strukturer i munnen, (lepper, gane og andre tenner). Tannregulering er en god måte å behandle tannstllingsfeil og forhindre fremtidige lidelser. Typisk behandlingsforløp er 4-8 uker og i de fleste tilfeller er det ingen eller minimal sjenanse for pasienten
o Tidlig behandlingsstart, det vil si ved 5-6 måneders alder gir raskere behandlingsresultat og mindre belastning for pasienten
Kroner
Vi tilbyr titan eller gullkrone på tenner som har fått rotfylling. Titankrone gjør at tannen blir vesentlig sterkere enn den var slik at nye skader forhindres. Dette er spesielt aktuelt på alle tjenestehunder som har fått utført rotfylling, men det er også aktuell behandling for andre hunder
Rotfylling
o Rotfylling utføres for å bevare tenner som er skadet, fortrinnsvis bruket med eksponering av nerven (pulpa). Behandlingen utføres hyppigst på hjørnetenner, men også andre tenner kan rotfylles. Rotfylling er en avansert behandling som krever solid erfaring og kunnskap om behandlingen. Sigbjørn Storli har utført over 700 rotfyllinger i karrieren og er dermed trolig den mest erfarne på området her i landet. Vi tilbyr derfor livstidsgaranti på behandlingen hvilket innebærer at dersom det oppstår komplikasjoner med betennelse i tannen senere i livet så utføres nødvendig behandling uten ekstra kostnad. Behandling vil enten bestå i at rotfyllingen gjøres om eller at tannen trekkes
o Vi tilbyr alltid en gratis etterkontroll med røntgen 6 måneder etter opprinnelig rotfylling for å se at alt er i orden
o Retrograd eller kirurgisk rotfylling innebærer at tannen åpnes fra rotspissen og ikke kronen. Denne behandlingen kan utføres dersom en standard rotfylling er mislykket
o Vi har meget god statistikk på rotfylling hos oss
Fremmedlegemeoperasjon i munnhule, nese og svelg
Spyttcyste
Tilstoppede eller betente spyttkjertelutganger kan medføre store opphopninger av spyttsekret i hulrom, først og fremst i halsen. Operasjon består i å fjerne den aktuelle spyttkjertelen
BOAS (Brachiocephalic Obstructive Airway Syndrome)
Denne tilstanden er vanlig på alle kortsnutede hunderaser, men er mest uttalt hos mops, Engelsk og Fransk bulldog med flere. Tilstanden kan føre til alvorlig pustebesvær fordi nesen er trang og den bløte ganen (bakre del av ganen) er for tykk og/eller for lang. Operasjon består i å korte ned ganen og åpne nesen samt fjerne eventuelle polypper i luftrøret
Oronasal fistel
Hull mellom munnen og nesen forekommer i tilfeller der en pasient har gått med en infisert tann i lang tid slik at betennelsen har ødelagt ben og slimhinner og dermed forårsaker en permanent åpning. Oronasal fistel kan også være et resultat av skade. En permanent åpning til nesen vil medføre kronisk betennelse i nesen og må derfor repareres
Ganespalte
Ganespalter kan være medfødt eller resultat av skade. Kirurgisk behandling er nødvendig for å lukke forbindelsen. Valper med medfødt ganespalte bør være 3 måneder før operasjon