Våre tjenester

Vi utfører alle undersøkelser og behandlinger som er relatert til munnhule

En behandling starter alltid med en klinisk undersøkelse av pasienten (dyret). I nesten alle tilfeller der det er aktuelt med en konkret behandling i munnhulen, så er det nødvendig å ha dyret i narkose. Før narkose vurderer vi generell helsetilstand, hjerte, respirasjon og kretsløp. I mange tilfeller anbefaler vi en blodprøve før narkose for å avdekke eventuelle sykdomstilstander ved indre organer samt at vi ser på blodprosent og andre parameter. For unge og tilsynelatende friske dyr, finner vi som oftest ikke noe galt ved blodprøven, men en blodprøve innebærer alltid en ekstra trygghet i forhold til å oppdage skjulte sykdomstilstander på et tidlig stadium. 

For eldre dyr og dyr som er påkjent av sykdom, vil vi alltid ta blodprøve før de legges i narkose slik at vi kan tilpasse narkosen best mulig ut i fra den aktuelle sykdomstilstanden. Mange av våre pasienter er henvist fra andre dyreklinikker der det kanskje allerede er tatt røntgenbilder av tennene før pasienten kommer til oss. Vi vil likevel alltid ta nye røntgenbilder hos oss både før og etter behandling slik at vi har optimale røntgenbilder i vårt journalsystem. Dette gjøres både av hensyn kvalitetssikring samt dokumentasjon av utført behandling.

BITTVURDERING

Vurdering av tannstilling og bitt foretas som regel på våken hund og det utarbeides et forslag til behandling. Vi gir også råd i forhold til avl med tanke på arvelige tilstander hos hunder med bittfeil.

Bittfeil kan forårsake alvorlig tannslitasje og skade på ganeben og bløtvev. I tillegg til kroniske betennelser kan tilstanden være meget smertefullt og slike tilstander må behandles. Hunder som behandles for bittfeil må ikke brukes i avl da bittfeil som regel er arvelig. Det er heller ikke lov til å delta på utstilling i NKK regi for hunder som er blitt behandlet for bittfeil.

TANNSTEINSFJERNING / DEPURASJON

Fullstatus tannrøntgen (røntgenbilder av alle tennene) samt måling av tannkjøttlommer med lommedybdemåler. Tannsteinsfjerning over og under tannkjøttkanten.

Lommedybdemåling på tilsynelatende helt fine tenner avslører 8 mm lommedannelse palatinalt ved 208

EKSTRAKSJONER

Tanntrekk kan i noen tilfeller by på store utfordringer for den utøvende veterinær. Vi har kompetanse og spesialutstyr til å løse alle utfordringer ved kompliserte tannekstraksjoner, enten det gjelder ekstraksjon av tenner som ikke har vokst ut, ankyloserte tenner eller andre tilstander.

Her har periodontitt (pyrea) forårsaket kraftig infeksjon rundt tannrøttene og resultert i at kjeven nesten er brukket. I slike tilfeller er det viktig å få fjernet tennene så raskt som mulig for å unngå kjevebrudd, men samtidig må operasjonen utføres meget varsomt for å unngå komplikasjoner.

PERIODONTALOPERASJON FOR TANNBEVARENDE BEHANDLING

Periodontitt (pyrea) er en tannkjøttsykdom som rammer svært mange kjæledyr og som kan føre til at tenner løsner. Kliniske studier har vist at ca 8 av 10 hunder og 7 av 10 katter har behandlingskrevende tannkjøttsykdom. Behandling består i å fjerne tannsten og plakk både over og under tannkjøttranden. Alle tannkjøttlommer blir målt med en lommedybdemåler og det blir tatt tannrøntgen. Der store deler av tannfestet (over 50 %) er borte, vil behandlingen ofte innebære at tennene må trekkes, men vi tilbyr også tannbevarende behandling der det er egnet. Ved periodontal operasjon løsner vi tannkjøttet slik at vi kan gjøre en visuelt kontrollert rensing nede i dype tannkjøttlommer samt at vi fyller bendefekter med kunstig benmateriale. På den måten kan vi bevare tennene fremfor å trekke dem. Behandlingen er mest aktuell for de store, såkalte strategiske tennene. En forutsetning for at vi anbefaler denne type behandling er at dyreeier er motivert og i stand til å følge opp med daglig tannpuss på sitt kjæledyr.

KJEVELEDDSSYKDOM

Det finnes flere tilstander i kjeveleddet som kan føre til at kjeven ikke kan åpnes eller lukkes eller at det er store smerter ved bevegelse av kjeveleddet. I slike tilfeller er det avgjørende at vi kan stille korrekt diagnose ved hjelp av CBCT før behandling planlegges og utføres.

KJEVEFRAKTUR

Kjevebrudd er en smertefull og alvorlig skade som krever korrekt behandling for å unngå alvorlige problemer senere i livet. Tenner som er involvert i frakturen kan bli betent og vil kreve behandling senere. Kjeven kan gro skjevt sammen og forårsake bittfeil eller man kan risikere at kjeven ikke gror sammen i det hele tatt. Årsaken til kjevebrudd er som regel ytre traume, f.eks. bittskade eller en ulykke, men det kan også forårsakes av kreft, betennelse, periodontitt og andre sykdommer. Det er viktig å vurdere årsaken, pasientens alder og kliniske tilstand før man vurderer hvilken behandling man skal velge. Konvensjonelle kirurger foretrekker kanskje å stabilisere et kjevebrudd med plater og skruer. Dette kommer ofte i konflikt med tannstrukturer og kan dermed forårsake nye problemer som kan være vanskelig å rette opp i senere. Hos Dyretannklinikken vil vi alltid velge den behandling som er mest skånsom for pasienten, men samtidig gir det beste resultatet med tanke på unngå fremtidige komplikasjoner.

REKONSTRUKSJON AV KJEVE

Se tekst under kreftoperasjon. Rekonstruksjon kan også være aktuelt etter større skader.

KREFTOPERASJON

Ca 6 % av alle kreftformer hos hund og 10 % hos katt forekommer i munnhulen. Hos hund kan mange kreftformer opereres med god prognose dersom korrekt diagnose stilles tidlig og omfanget avgjøres etter CT-undersøkelse. Operasjon har vist seg å være det beste behandlingsalternativet om man opererer i en tidlig fase. Vi tilbyr ikke cellegiftbehandling eller stråleterapi ved krefttilstander i munnen. Ofte må deler av kjeven fjernes ved kreftoperasjon, men pasientene kan likevel leve et normalt liv. Vi samarbeider med ingeniører ved Planmeca i Finland og vi kan i spesielle tilfeller tilby rekonstruksjon av kjeve dersom operasjon medfører at den blir ustabil.

TANNCYSTEOPERASJON

Tenner som ligger nede i kjeven og som ikke vokser fram kan gi opphav til tanncyster. Dette kan ha svært alvorlige konsekvenser for den aktuelle pasienten om ikke tilstanden oppdages og behandles tidlig fordi tanncyster vil ekspandere og ødelegge omkringliggende kjeveben inntil tilstanden blir behandlet. Konsekvens av ubehandlet tanncyste er at kjeven kan brekke. Hunder med påviselig tannmangel bør røntges ved ett års alder for å utelukke problemet. Det er mest hunder som utvikler tanncyster og fremfor alt kortsnutede hunder (Boxer, Chitzu, m.fl.).

TANNREGULERING

– Tannstillingsfeil kan være invalidiserende for en hund eller katt og gi alvorlige skader på andre strukturer i munnen, (lepper, gane og andre tenner). Tannregulering er en god måte å behandle tannstllingsfeil og forhindre fremtidige lidelser. Typisk behandlingsforløp er 4-8 uker og i de fleste tilfeller er det ingen eller minimal sjenanse for pasienten. Den vanligste formen for behandlingskrevende bittfeil er hjørnetenner som går opp i ganen. Dette behandler vi med midlertidige forlengelser av kronene på underkjevns hjørnetenner. Dette hjelper til og “styrer” hjørnetennene i riktig retning. Andre bittfeil må kanskje behanldes med streng og elastiske strikker. Hvert enkelt tilfelle blir vurdert grundig før aktuell behandling blir valgt. Ved Dyretannklinikken er vi trolig Europas mest erfarne klinikk når det gjelder behandling med kroneforlengelser for å korigere feilstilte hjørnetenner.
– Tidlig behandlingsstart, det vil si ved 5-6 måneders alder gir raskere behandlingsresultat og mindre belastning for pasienten.

Hunder som har hatt tannregulering skal ikke brukes i avl eller delta på utstilling i NKK regi.

KRONER

Vi tilbyr titan eller gullkrone på tenner som har fått rotfylling. I spesielle tilfeller kan vi også sette inn Zirkonium kroner. Dette er kroner som ligner en naturlig tann i farge, men de er ikke så sterke som metallkronene. Titankrone gjør at tannen blir vesentlig sterkere enn den var slik at nye skader forhindres. Dette er spesielt aktuelt på alle tjenestehunder som har fått utført rotfylling, men det er også aktuell behandling for andre hunder.

ROTFYLLING

– Rotfylling utføres for å bevare tenner som er skadet, fortrinnsvis bruket med eksponering av nerven (pulpa). Behandlingen utføres hyppigst på hjørnetenner, men også andre tenner kan rotfylles. Rotfylling er en avansert behandling som krever solid erfaring og kunnskap om behandlingen. Sigbjørn Storli har utført over 700 rotfyllinger i karrieren og er dermed trolig den mest erfarne på området her i landet. Vi tilbyr derfor livstidsgaranti på behandlingen hvilket innebærer at dersom det oppstår komplikasjoner med betennelse i tannen senere i livet så utføres nødvendig behandling uten ekstra kostnad. Behandling vil enten bestå i at rotfyllingen gjøres om eller at tannen trekkes.
– Vi tilbyr alltid en gratis etterkontroll med røntgen 6 måneder etter opprinnelig rotfylling for å se at alt er i orden.
– Retrograd eller kirurgisk rotfylling innebærer at tannen åpnes fra rotspissen og ikke kronen. Denne behandlingen kan utføres dersom en standard rotfylling er mislykket.
– Vi har meget god statistikk på rotfylling hos oss.

FREMMEDLEGEMEOPERASJON I MUNNHULE, NESE OG SVELG
SPYTTCYSTE

Tilstoppede eller betente spyttkjertelutganger kan medføre store opphopninger av spyttsekret i hulrom, først og fremst i halsen. Operasjon består i å fjerne den aktuelle spyttkjertelen.

BOAS (BRACHIOCEPHALIC OBSTRUCTIVE AIRWAY SYNDROME)

Denne tilstanden er vanlig på alle kortsnutede hunderaser, men er mest uttalt hos mops, Engelsk og Fransk bulldog med flere. Tilstanden kan føre til alvorlig pustebesvær fordi nesen er trang og den bløte ganen (bakre del av ganen) er for tykk og/eller for lang slik at den legger seg over inngangen til luftrørert (trakea). Operasjon består i å korte ned ganen og åpne nesen samt fjerne eventuelle polypper i luftrøret.

ORONASAL FISTEL

Hull mellom munnen og nesen forekommer i tilfeller der en pasient har gått med en infisert tann i lang tid slik at betennelsen har ødelagt ben og slimhinner og dermed forårsaker en permanent åpning. Oronasal fistel kan også være et resultat av skade. En permanent åpning til nesen vil medføre kronisk betennelse i nesen og må derfor repareres.

GANESPALTE

Ganespalter kan være medfødt eller resultat av skade. Kirurgisk behandling er nødvendig for å lukke forbindelsen mellom nesen og munnhulen for å hindre at mat og andre partikler kommer opp i nesen som da kan forårsake kronisk betennelse og ubehag. Ved store ganespalter er det også fare for feilsynking som kan føre til lungebetennelse. Enkelte ganger kan en leppe eller ganespalte tilsynelatende se liten og uskyldig ut, men faktum er at det er en kompleks og avansert operasjon som må til for å lukke defekten. Dette kreves spesiell kirurgikompetanse og erfaring. Storli har opp gjennom årene operert mange ganespalter og ved Dyretannklinikken gjør vi jevnlig slike operasjoner med svært gode resultater. For valper med medfødt ganespalte opnås det best resultat når valpen opereres ved 3-4 måneders alder.