FAQ
Hvorfor er tannhelse viktig?
Hvorfor skal jeg bry meg om kjæledyret mitt sine tenner?

Tann- og munnhulesykdom er en av de vanligste lidelsene vi ser hos våre kjæledyr.

Som hos mennesker får også hunder og katter plakk og tannstein på tennene. Dette skyldes at matpartikler og bakterier blander seg med spytt og danner et belegg på tennene. Dersom dette belegget får bestå og akkumuleres uforstyrret, vil det over tid forårsake problemer som varierer i alvorlighetsgrad fra mild tannkjøttbetennelse og dårlig ånde til løse tenner, rotabscesser og vanskeligheter med å spise.

Fakta

• 80% av alle katter og hunder over tre år har en eller annen form for tannproblem som krever behandling og/eller forebyggende tiltak.
• Dersom periodontal sykdom forblir ubehandlet, vil det kunne lede til systemiske lidelser forårsaket av bakteriebelastningen fra munnhulen. Hjerte, lever og nyresykdom kan bli resultatet, og det kan føre til kortere levetid.
• Årlig tann- og munnhuleundersøkelse med tannrens burde være en naturlig komponent i ditt kjæledyrs forebyggende helseprogram, på lik linje med vaksinering og parasittkontroll.

Hva kan du gjøre?

Løft leppen forsiktig og ta en titt på ditt kjæledyrs tenner. Tannkjøtt-problemer oppstår når plakk akkumuleres langs tannkjøttkanten, og vil vise seg som et gult og/eller brunt belegg. Etter hvert vil tannkjøttet bli rødt og hovent, og du vil merke en tydelig ubehagelig lukt. Dersom dette forblir ubehandlet vil det etterhvert føre til løsning og tap av tenner.

Et annet vanlig funn er fraktur av tenner eller avskalling av emalje. Det forårsakes som regel av tygging på harde gjenstander, for eksempel stein eller bein. Overflatiske avskallinger av emalje vil ofte ikke føre til problemer, men tannfrakturer kan føre til at tannerven (pulpa) eksponeres slik at bakterier får tilgang inn i tannen og kan forårsake smertefulle rotabscesser. Dersom pulpa er eksponert, vil du ofte kunne se dette som en rød eller sort prikk i bruddflaten på den skadete tannen.

Forebygging av tannproblemer starter hjemme. Ved å passe på ditt kjæledyrs tenner vil du garantert redusere behovet for profesjonell hjelp. Vi har en rekke produkter som kan hjelpe deg til å gjøre bra forebyggende tiltak for din katt eller hund. Rutinemessig tannpuss hjemme samt årlig tannsjekk hos veterinæren er det beste du kan gjøre for din beste venn.

Hva kan vi gjøre?

Vi utfører rutinemessige tann- og munnhulekontroller her på Dyretannklinikken hver dag. Røntgenbilder, lommedybdemåling og tannrens over og under tannkjøttranden ved hjelp av ultralyd og håndinstrumenter samt polering er inkludert i en slik rutinebehandling. En slik behandling utføres alltid med dyret i narkose.

Din hund eller katt burde få en grundig sjekk av tenner og munnhule en gang i året, som en del av det årlige helseprogrammet. En komplett munnhuleundersøkelse er nødvendig for å kunne identifisere unormale tilstander og for å kunne utarbeide en behandlingsplan. Mange av problemene vi ser kan være lette å oppdage selv på våkne dyr, mens andre krever at dyret evalueres under anestesi. Nettopp derfor utfører vi alltid en utvidet munnhuleundersøkelse samtidig med tannrens og på den måten kan vi oppdage andre sykdommer og skader, og utarbeide en fornuftig behandlingsplan for å spare ditt kjæledyr for smerter og lidelse.

Narkose gjør det mulig for oss å undersøke hver enkelt tann grundig, uten at dyret føler noe smerte eller ubehag. Dyretannklinikken har moderne utstyr for å utføre en trygg narkose, og alle anesteserte dyr blir koblet til monitoreringssutstyr, samt at vi har autorisert dyrepleier som passer på alle dyrene både under selve narkosen og i oppvåkningen. Vi utarbeider individuelle protokoller for narkosen, tilpasset hvert enkelt dyr og prosedyren det skal gjennom, og gir på denne måten ditt kjæledyr en trygg og god narkose og oppvåkning. Riktig smertebehandling er også et av våre fokus, slik at dyret opplever så lite smerter og ubehag som mulig under prosedyren og i dagene etterpå.

Røntgenbilder er nødvendig for at vi skal kunne danne oss et bilde av tannens innside samt tannrøttene. Veldig mange avgjørelser vedrørende behandlig treffes ved hjelp av funn på røntgenbildene. I noen tilfeller vil vi ha behov for enda bedre visualisering av problemområder. Da kan det være aktuelt å bruke vår CBCT (Cone Beam CT) for mer næyaktige bilder og bedre planlegging av behandlingen.

Lommedybdemåling samt undersøkelse med en skarp sonde (explorer) hos katter vil identifisere tannresorbsjon, en vanlig tannlidelse hos katter over 5 år. Disse lesjonene oppstår som regel under tannkjøttkanten, og vil derfor være vanskelige å oppdage på våkne dyr. De kan være svært smertefulle, og vil i de aller fleste tilfeller være behandlingskrevende. Det er røntgen som avgjør hvordan disse skal behandles.

Et spesielt utformet tannskjema er et av våre nyttigste verktøy i journalføringen for alle tannbehandlinger. Her blir alle unormale funn notert og lagret i dyrets journal, slik at det kan benyttes i behandlingsplanleggingen og som referanse ved fremtidige undersøkelser. Katter har 30 permanente tenner og hunder har 42 permanente tenner som skal gjøres rede for I hver journal.

Hvor hyppig det vil være nødvendig med profesjonell tannrens vil variere fra dyr til dyr, og vil blant annet avhenge av sykdomsstadie og av eierens evne til å pusse tennene på dyret hjemme. Ikke alle hunder og katter er like samarbeidsvillige når det gjelder daglig tannpuss.

Vårt mål?

Vårt mål er å gjøre deg som dyreeier mer bevisst på viktigheten av regelmessig tannpleie. På same måte som at det er viktig for deg å pusse dine tenner og gå til tannlegen for sjekk med regelmessige intervaller, gjelder det samme for din hund og katt for å opprettholde god helse.

Hvordan vi utfører tannrens
10-stegs profesjonell tannrens/depurasjon hos Dyretannklinikken

Ordet “Tannrens” kan ha ulik betydning for ulike mennesker. Hos oss på Dyretannklinikken betyr “Tannrens” mye mer enn bare å fjerne tannstein fra hundens eller kattens tenner. Vi kaller derfor tannrens for depurasjon. Vårt mål ved depurasjon er så langt det er mulig å gjenopprette ditt kjæledyrs munn til dets normale, friske tilstand. Å få utført en profesjonell depurasjon minst en gang i året, er uten tvil det beste du kan gjøre for å sikre dyret ditt langtids effekt for god munnhelse.

Vi tar ditt dyrs tannhelse på alvor. Hver depurasjon/tannrens hos oss utføres i vårt spesialutformede behandlingsrom, hvor vi har det beste tilgjengelige utstyr for slik behandling. Hver behandling følger ti trinn for å sikre det beste for din hund eller katt.

1. En generell helsesjekk før anestesi. Denne sjekken inkluderer bittevaluering, eventuelle blodprøver der det er anbefalt/ønsket og identifisering av unormal tannslitasje, generell tannkjøtthelse samt annet som kan identifiseres på våkent dyr

2. Undersøkelse av hele munnhulen og svelg under anestesi

3. Lommedybdemåling av hver enkelt tann, hvor alle funn blir notert ned i en spesiell tannjournal slik at man lett kan finne tilbake til resultatene fra hver behandling. Journalføringen innebærer anføring av manglende tenner, skadede og misfargede tenner, resorpsjonslesjoner, tannkjøttforandringer og andre funn, i tillegg til tannkjøttlommer.

4. Fjerning av plakk og tannstein på den synlige delen av tennene

5. Fjerning av plakk og tannstein under tannkjøttkanten, rotplanering (fjerne belegg langs rotoverflaten) og kyrettering der det er indisert. Fjerning av plakk og tannstein på den synlige delen av tennene forbedrer utseendet, men gjør ingen ting for å forhindre utbredelse av periodontal sykdom.

6. Polering av alle tenner

7. Skylling av alle tannlommer med en desinfiserende løsning

8. Røntgenbilder basert på funn ved undersøkelsen. Alle tenner med unormale funn blir røntgenfotografert.

9. Behandling der det er nødvendig, for eksempel tannbevarende periodontalkirurgi eller ekstraksjoner. I tilfeller der det avdekkes mange og eller alvorlige behandlingskrevende tilstander vil vi mest sannsynlig avtale en ny tid for behandling. Enkeltfunn vil ofte kunne behandles samtidig med depurasjon.

10. Instruksjoner for hjemmebehandling vedrørende oral hygiene. Dette innebærer en gjennomgang om tannbørsting samt at vi vil gi deg veiledning om tyggeprodukter og leker som kan bidra til å opprettholde ditt dyrs munnhygiene. Vi vil også gi deg anbefalinger om hvor hyppig ditt dyr vil trenge profesjonell oppfølging. Dersom det under depurasjon ble avdekket tilstander som krever mer omfattende behandling vil vi fremlegge en fullstendig behandlingsplan med kostnadsoverslag.

Anestesi

Anestesi, eller narkose, er påkrevet for de aller fleste tannbehandlinger som vi utfører på dyr. Anestesi gir oss mulighet til å immobilisere pasienten og forebygge smerter. Vi vet at selve narkosen ofte er dyreeierenes største bekymring vedrørende tannbehandling, derfor er det viktig for oss å forklare akkurat hva vi gjør og hvorfor det er viktig. Først og fremst må man være klar over at i de aller fleste tilfeller vil fordelene ved å utføre behandlingen langt overstige risikoen ved å legge dyret i anestesi. Faktisk er det slik at ubehandlet periodontitt fører til mange flere komplikasjoner enn det anestesi gjør.

Enten en hund eller katt er 6 måneder gammel eller 16 år, vil en grundig undersøkelse utføres for å avdekke eventuelle skjulte helseproblemer. En slik undersøkelse vil bestå av en grundig klinisk undersøkelse, eventuelt blod- og urinprøve og om nødvendig også tilleggsundersøkelser som CT, ultralyd, EKG og røntgen. Basert på resultatene av undersøkelsene, dyrets alder og hva slags behandling som skal utføres, vil vi planlegge protokoll for anestesi og smertebehandling for ditt dyr. Vårt mål er en balansert narkose med riktig smertebehandling for å minimalisere risiko og gi en god oppvåkning og restitusjon.

Steg for steg

Pasienten får først et beroligende middel, kombinert med smertestillende middel. Vi legger inn et venekateter for kontinuerlig væsketilførsel og administrering av legemidler. Dyret får ekstra oksygentilførsel i innsovningsfasen. Dyret blir så anestesert ved hjelp av et kortidsvirkende narkosemiddel gitt intravenøst, slik at vi kan legge ned en endotrachealtube i luftrøret. Dette er viktig både for å beskytte luftveiene mot bakterier og sekret under prosedyren samt at det er nødvendig for å tilføre gassanestesimidler sammen med oksygen. Gassnarkose blir ansett som meget trygg narkoseformen og som gir rask oppvåkning.

Hvert dyr monitoreres konstant under ethvert inngrep. Vi har avansert overvåkningsutstyr tilkoblet dyret, slik at vi kan avlese vitale parametre som puls, CO2 i utåndingsluften, respirasjonsrate, oksygenmetning, temperaur, EKG og blodtrykk kontinuerlig. En veterinær eller en dyrepleier vil hele tiden følge med på dyret selv, og respondere på feedback fra monitoren for å sikre riktig anestesidybde og smertelindring gjennom hele prosedyren. Studier har vist at riktig temperatur under og etter kirurgiske inngrep reduserer risikoen for komplikasjoner. Kroppens kjernetemperatur har direkte påvirkning på hvordan kroppen metaboliserer anestesimidler og øvrige medikamenter, og dermed også dyrets respons. Vi overvåker temperaturen nøye og tilfører varme gjennom varme i operasjonsbord og om nødvendig også varmetepper og varmeflasker for å holde kjernetemperaturen på riktig nivå fra innsovning til oppvåkning.

Intravenøs væsketilførsel er et annet viktig moment i vår oppfølging av anesteserte pasienter. Dehydrering vil raskt kunne føre til utvikling av hypotensjon (lavt blodtrykk), og det kan gi alvorlige konsekvenser for dyret. Venekateter er derfor obligatorisk for alle pasienter som skal legges i narkose. Væske tilføres kontinuerlig via en infusjonspumpe som sikrer korrekt dosering.

Analgesi/smertebehandling

Ubehandlede tannsykdommer er en kronisk kilde til smerter. I veterinær tannbehandling bruker vi smertebehandling gjennom alle steg i behandlingen (pre-operativt, intra-operativt og post-operativt). Alle pasienter får smertestillende midler før operasjonen starter. Vi benytter lokalbedøvelse for å blokkere smertetransmisjon under alle kirurgiske inngrep. Post-operativt vil de fleste pasienter få utskrevet midler for smertebehandling i minst 3-5 dager. Riktig smertebehandling vil redusere ubehag dyret påføres etter nødvendig behandling. I tillegg vil det fremskynde sårheling og dermed forkorte restitusjonstiden etter inngrep.